Ochrona danych osobowych

 

Przetwarzanie danych osobowych

 

  1. Dokonuj膮c rejestracji lub sk艂adaj膮c zam贸wienie U偶ytkownik/Kupuj膮cy wyra偶a zgod臋 na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji przez Sprzedaj膮cego/Us艂ugodawc臋 艣wiadczonych us艂ug.
  2. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem sklepu internetowego dawthale.pl jest sp贸艂ka Daw Thale Sp. z o.o. Sp. K. wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia-Fabrycznej we Wroc艂awiu, IX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000637802, NIP 8971828823, REGON 365435956, kapita艂 zak艂adowy: 5000 PLN, kapita艂 wp艂acony: 5000 PLN.
  3. Dane osobowe U偶ytkownika/Kupuj膮cego przetwarzane s膮 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz Ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422).
  4. Sprzedaj膮cy/Us艂ugodawca o艣wiadcza, 偶e dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮 przetwarzane zgodnie z prawem z zachowaniem odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych spe艂niaj膮cych wymagania polskiego prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i聽organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych.
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do rejestracji U偶ytkownika lub z艂o偶enia zam贸wienia w sklepie internetowym dawthale.pl
  6. U偶ytkownik/Kupuj膮cy ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
  7. Dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione podmiotom zewn臋trznym wy艂膮cznie w聽granicach prawnie dozwolonych w celu i zakresie niezb臋dnym do prawid艂owej realizacji um贸w zawartych za po艣rednictwem sklepu internetowego dawthae.pl
  8. W przypadku Kupuj膮cego, kt贸ry korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 kuriersk膮, jego dane osobowe zostan膮 udost臋pnione wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Sprzedaj膮cego.
  9. W przypadku Kupuj膮cego, kt贸ry korzysta w sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci kart膮 kredytow膮, jego dane osobowe zostan膮 udost臋pnione wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w sklepie internetowym dawthale.pl
  10. Sprzedaj膮cy/Us艂ugodawca mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownika/Kupuj膮cego korzystaj膮cego ze sklepu internetowego: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy). W聽wypadku U偶ytkownika/Kupuj膮cego nie b臋d膮cego Konsumentem Sprzedaj膮cy/Us艂ugodawca mo偶e przetwarza膰 dodatkowo nazw臋 firmy oraz NIP lub REGON.