Polityka ochrony prywatności

Część I. Zakres obowiązywania

 1. Daw Thale Sp. z o.o. Sp. k. przy ul. Marsz. J. Piłsudskiego 40/13, 50-033 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000637802, NIP 8971828823, REGON 365435956, kapitał zakładowy: 5000 PLN, kapitał wpłacony: 5000 PLN. (dalej www.dawthale.pl) jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dla ułatwienia, dalej będziemy posługiwali się skrótem „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”), w odniesieniu do danych osobowych Klientów, będących osobami fizycznymi. Oznacza to, że www.dawthale.pl ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Klientów we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. W przypadku pytań albo wątpliwości, co do tego, jak chronione są Twoje dane osobowe przez www.dawthale.pl, skontaktuj się z www.dawthale.pl za pomocą poczty elektonicznej (adres mailowy: kontakt@dawthale.pl). Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą Ćię identyfikować, na przykład Twoje imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej i adres do doręczenia Ci zakupów zrobionych w sklepie internetowym www.dawthale.pl. Kiedy w poniższym dokumencie odwołujemy się do terminu „przetwarzać” albo „przetwarzanie”, mamy na myśli wszelkie czynności i operacje wykonywane na Twoich danych osobowych (np. ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi).
 2. Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez www.dawthale.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.dawthale.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Klientów do wykonywania czynności takich jak rejestracja, zawarcie i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto Klienta), marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Sprzedającego/Usługodawcy i wykonywanie szeregu innych (m.in. założenie i zarządzanie Konta Klienta, zapewnianie obsługi Konta, w tym rozwiązywanie problemów technicznych, obsługi reklamacji i zwrotów, obsługa próśb i zapytań Klientów przekazywanych drogą mailową), związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Klientów z usług www.dawthale.pl. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa, które obowiązują w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
 3. Korzystanie przez Ciebie ze sklepu www.dawthale.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Regulaminu www.dawthale.pl.
 4.  Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia Usługi elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych zbiorach danych.

Część II. Przetwarzanie danych osobowych przez www.dawthale.pl, w tym ich pozyskiwanie i przechowywanie

Poniżej opisaliśmy najczęściej występujące działania na danych osobowych Klientów, czyli również na Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z usług www.dawthale.pl.

 1. Dane Konta i dane profilowe: utworzenie Konta przez Klienta może wymagać podania informacji identyfikujących Klienta, w tym jego danych kontaktowych. Takie dane mogą obejmować np. imię i nazwisko Klienta, jego adres email, oraz adres korespondencyjny. Zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem, Klienci mają możliwość utworzenia w ramach Konta profilu, który zawierać może dane takie jak imię i nazwisko Klienta, adres korespondencyjny (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do wysyłki (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres mailowy, numer telefonu kontaktowego. W przypadku  Klienta nie będącego Konsumentem www.dawthale.pl może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz NIP lub REGON.
 2. Obsługa Klienta: www.dawthale.pl w ramach prowadzenia sklepu internetowego może gromadzić i w inny sposób przetwarzać (np. przechowywać czy analizować) dane osobowe Klientów kontaktujących się z www.dawthale.pl.  Dane te mogą być niezbędne do prowadzenia komunikacji z Klientem (np. udzielenia odpowiedzi na zadane przez niego pytania), ale też do zrealizowania jego prośby. Kontakt możliwy będzie także poprzez wykorzystanie danych umieszczonych w tym celu na Koncie Klienta.
 1. Wykorzystywanie danych: dane zbierane podczas realizowania Umowy sprzedaży mogą być wykorzystane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej lub skorzystania z szybkich płatności elektronicznych. Firma ta nie będzie wykorzystywać tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 1. Ankiety: Dodatkowo i tylko za zgodą Klienta, okazjonalnie, w drodze ankiet, przesyłanych Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej bądź udostępnianych bezpośrednio www.dawthale.pl zbiera od Klientów dane demograficzne i profilowe. Dane te mogą obejmować na przykład wiek i płeć. Dane te wykorzystywane są do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty www.dawthale.pl do ich oczekiwań, jak również służą do analiz statystycznych. Udzielnie zgody na otrzymanie ankiety, jak też jej wypełnienie i odesłanie do www.dawthale.pl jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania ankiet w taki sam sposób, w jaki zgodził się na ich otrzymanie.
 2. Konkursy: Od czasu do czasu w www.dawthale.pl organizowane są konkursy. Dane osobowe Klientów (np. dane niezbędne do kontaktu), którzy wezmą udział w konkursie, mogą być wykorzystywane przez www.dawthale.pl do jego sprawnego przeprowadzenia, np. do powiadomienia o zwycięstwie.
 3. Akcje promocyjne: Okazjonalnie w www.dawthale.pl organizowane są akcje promocyjne. Dane kontaktowe Klientów, którzy dobrowolnie wezmą udział w akcjach promocyjnych, są przetwarzane przez www.dawthale.pl zgodnie z przepisami prawa i w celach związanych z promocją. Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach w taki sam sposób, w jaki przystąpił do konkursu lub promocji.

Część III. Pliki cookies

Tak jak wiele innych serwisów internetowych oferujących bardzo różne usługi świadczone drogą elektroniczną, www.dawthale.pl może gromadzić w ramach usług sklepu internetowego dane za pośrednictwem takich technologii jak pliki cookies.

 1. www.dawthale.pl wykorzystuje pliki typu cookie (małe pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), które są zapisywane w urządzeniu końcowym Klienta w celu uzyskiwania danych o korzystaniu ze sklepu internetowego przez Klienta/Kupującego.
 1. Pliki cookies umożliwiają m.in.:
  1. utrzymanie sesji Klienta po zalogowaniu, dzięki czemu brak jest konieczności odrębnego logowania na każdej podstronie sklepu;
  2. dostosowanie treści sklepu internetowego do potrzeb i zainteresowań Klienta/Kupującego;
  3. sporządzanie statystyk odwiedzin sklepu;
  4. tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby.
 2. Informacje uzyskiwane dzięki plikom typu cookie obejmują m.in. nazwę dostawcy usług internetowych, adres IP Klienta, kraj pochodzenia, z którego Klienci łączą się z www.dawthale.pl
 3. W ramach sklepu internetowego stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Klienta.
 4. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Klienta. Klient może w każdej chwili usunąć pliki typu cookie przechowywane w jego urządzeniu końcowym lub zablokować możliwość ich zamieszczania w ustawieniach przeglądarki internetowej (również w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu pozwalającym na dostęp do Internetu). Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
 5. www.dawthale.pl informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.
 6. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Klienta serwisu internetowego, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Serwisem reklamodawców, przez firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

Część IV. Wykorzystanie zgromadzonych danych

 1. www.dawthale.pl przetwarza (np. zbiera, przechowuje, analizuje itp.) dane osobowe Klientów  w następujących celach:
 1. rejestracji, założenia i zarządzania Konta Klienta
 2. zapewniania obsługi Konta, w tym rozwiązywania problemów technicznych
 3. zawarcia i realizacji Umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej (np. Konto Klienta)
 4. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług www.dawthale.pl
 5. obsługi reklamacji i zwrotów
 6. obsługi próśb i zapytań Klientów przekazywanych drogą mailową
 7. organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Klienci mogą wziąć udział;
 1. www.dawthale.pl jest uprawniona do przechowywania zgromadzonych i śledzonych w sklepie internetowym danych wyłącznie w zakresie realizacji powyżej określonych celów biznesowych.

Część V. Udostępnianie danych

 1. www.dawthale.pl w ramach prowadzenia sklepu internetowego i wypełnienia Umowy sprzedaży wykorzystuje Twoje dane w celu realizacji transakcji, w tym pobrania od Ciebie pieniędzy oraz wysłania zamówionego towaru. Twoje dane mogą w tym celu być przekazane firmie kurierskiej, firmie obsługującej transakcje płatnicze w celu obciążenia Twojej karty kredytowej lub skorzystania z szybkich płatności elektronicznych. Firmy te nie będą wykorzystywały tych danych w żadnym innym celu. Podanie tych danych jest obowiązkowe jeżeli chcesz dokonać zakupu.
 2. www.dawthale.pl nie przekazuje podmiotom trzecim danych osobowych Klientów bez zgody zainteresowanych Klientów, chyba że zachodzi następująca okoliczność:
 1. www.dawthale.pl może współpracować z podmiotami trzecimi (np. wyspecjalizowanymi dostawcami usług przechowywania danych, albo usług analitycznych) w celu świadczenia nam usług przez te podmioty. W takim przypadku podmioty te nie są upoważnione do wykorzystywania danych osobowych Klientów we własnym imieniu (dane zawsze będą przetwarzane w imieniu i na potrzeby www.dawthale.pl), a ich działania podlegają przepisom obowiązującego prawa oraz niniejszej Polityki Prywatności;
 1. W ramach przyjętej Polityki Prywatności www.dawthale.pl zobowiązuje się nie sprzedawać danych osobowych Klientów. W przypadku restrukturyzacji lub sprzedaży prowadzonej działalności lub jej części oraz przeniesienia całego majątku lub znaczącej jego części na nowego właściciela dane osobowe Klientów mogą zostać przeniesione na Kupującego, w celu zapewnienia kontynuacji świadczenia usługi w ramach  sklepu internetowego.
 2. www.dawthale.pl może udostępniać dane zanonimizowane (tj. takie, które nie identyfikują konkretnych Klientów) zewnętrznym usługodawcom, zaufanym partnerom lub agencjom badawczym w celu lepszego rozpoznania atrakcyjności reklam i usług dla Klientów, poprawy ogólnej jakości i efektywności usług świadczonych przez www.dawthale.pl  lub wymienione podmioty lub udziału w badaniach naukowych przynoszących szeroko rozumianą korzyść społeczną.

Część VI. Metody kontroli po stronie Klienta

 1. Przygotowaliśmy specjalną instrukcję postępowania dla Klientów, którzy chcieliby skorzystać ze swoich praw przyznanych im ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych. Dokument ten szczegółowo opisuje w jaki sposób Klienci mogą wykonać swoje prawa wobec www.dawthale.pl. on dostępny w zakładce RODO – jak www.dawthale.pl wypełnia prawa Administratorów.
 2. Klient, który skorzysta z prawa sprzeciwu przyznanego mu ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych powinien wylogować się ze wszystkich urządzeń i usunąć z nich pliki cookies (w niektórych przypadkach proces może zająć nawet do 48 godzin).
 3. Pliki cookies: Większość znanych przeglądarek desktopowych i mobilnych (np. Safari, Firefox, Internet Explorer, Chrome, Opera) udostępnia możliwość ograniczenia lub zablokowania wykorzystywania plików „cookies” w systemie Klienta. Należy zauważyć jednak, że wyłączenie w przeglądarce internetowej plików „cookies” w odniesieniu do domen pierwszej kategorii (odwiedzane strony internetowe) i pozostałych domen (strony innych firm nie odwiedzane bezpośrednio) może skutkować w niektórych przypadkach ograniczeniem funkcjonalności stron.

Część VII. Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez www.dawthale.pl dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z www.dawthale.pl, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez www.dawthale.pl wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Część VIII. Zmiana postanowień

W razie konieczności www.dawthale.pl może zmienić postanowienia niniejszej Polityki Prywatności  poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie sklepu internetowego.

Niniejsza wersja Polityki Prywatności obowiązuje od 25.05.2018.

Część IX. Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki Prywatności należy kierować za pomocą poczty elektronicznej. Adres mailowy www.dawthale.pl to kontakt@dawthale.pl.