Polityka prywatno艣ci

Niniejsza polityka prywatno艣ci sklepu internetowego www.dawthale.pl ma charakter informacyjny, co oznacza 偶e nie jest ona 藕r贸d艂em obowi膮zk贸w dla U偶ytkownik贸w i聽Kupuj膮cych w Sklepie internetowym.

 

I. Przetwarzanie danych osobowych.

 

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych za po艣rednictwem sklepu internetowego www.dawthale.pl jest sp贸艂ka Daw Thale Sp. z o.o. Sp. K. wpisana do rejestru przedsi臋biorc贸w prowadzonego przez S膮d Rejonowy dla Wroc艂awia-Fabrycznej we Wroc艂awiu, IX Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000637802, NIP 8971828823, REGON 365435956, kapita艂 zak艂adowy: 5000 PLN, kapita艂 wp艂acony: 5000 PLN.
 1. Dane osobowe U偶ytkownika/Kupuj膮cego przetwarzane s膮 zgodnie z Ustaw膮 z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2014, poz. 1182) oraz Ustaw膮 z dnia 18 lipca 2002r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (tekst jednolity: Dz. U. 2013, poz. 1422).
 2. Sprzedaj膮cy/Us艂ugodawca o艣wiadcza, 偶e dok艂ada szczeg贸lnej staranno艣ci w celu ochrony interes贸w os贸b, kt贸rych dane dotycz膮, a w szczeg贸lno艣ci zapewnia, 偶e zbierane przez niego dane s膮 przetwarzane zgodnie z prawem z zachowaniem odpowiednich 艣rodk贸w technicznych i organizacyjnych spe艂niaj膮cych wymagania polskiego prawa, w tym Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Rozporz膮dzenia Ministra Spraw Wewn臋trznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunk贸w technicznych i聽organizacyjnych, jakim powinny odpowiada膰 urz膮dzenia i systemy informatyczne s艂u偶膮ce do przetwarzania danych osobowych.

 

II. Cel i zakres przetwarzania danych oraz odbiorcy danych.

 

 1. Dane osobowe U偶ytkownika/Kupuj膮cego mog膮 by膰 przetwarzane w celu:
  • zawarcia i realizacji Umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi Elektronicznej (np. Konto U偶ytkownika)
  • marketingu bezpo艣redniego w艂asnych produkt贸w i us艂ug Sprzedaj膮cego/Us艂ugodawcy.
 2. Dane osobowe mog膮 zosta膰 udost臋pnione podmiotom zewn臋trznym wy艂膮cznie w聽granicach prawnie dozwolonych w celu i zakresie niezb臋dnym do prawid艂owej realizacji um贸w zawartych za po艣rednictwem Sklepu internetowego.
 3. W przypadku Kupuj膮cego, kt贸ry korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesy艂k膮 kuriersk膮, jego dane osobowe zostan膮 udost臋pnione wybranemu przewo藕nikowi lub po艣rednikowi realizuj膮cemu przesy艂ki na zlecenie Sprzedaj膮cego.
 4. W przypadku Kupuj膮cego, kt贸ry korzysta w sklepie internetowym ze sposobu p艂atno艣ci kart膮 kredytow膮, jego dane osobowe zostan膮 udost臋pnione wybranemu podmiotowi obs艂uguj膮cemu powy偶sze p艂atno艣ci w sklepie internetowym.
 5. Sprzedaj膮cy/Us艂ugodawca mo偶e powierzy膰 przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotycz膮cych U偶ytkownika/Kupuj膮cego osobom trzecim w celu wykonywania czynno艣ci zwi膮zanych z prowadzeniem sklepu internetowego, jak r贸wnie偶 w celu zwi膮zanym z dochodzeniem roszcze艅 lub ochron膮 przed roszczeniami dotycz膮cymi korzystania ze sklepu internetowego.
 6. Sprzedaj膮cy/Us艂ugodawca mo偶e przetwarza膰 nast臋puj膮ce dane osobowe U偶ytkownika/Kupuj膮cego korzystaj膮cego ze sklepu internetowego: imi臋 i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowo艣膰, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia dzia艂alno艣ci/siedziby (je偶eli jest inny ni偶 adres dostawy).
 7. Podanie danych osobowych, o kt贸rych mowa w punkcie powy偶ej mo偶e by膰 niezb臋dne do zawarcia i realizacji Umowy sprzeda偶y lub umowy o 艣wiadczenie Us艂ugi elektronicznej w Sklepie internetowym.

 

III. Podstawa przetwarzania danych.

 

 1. Podanie danych osobowych przez U偶ytkownika/Kupuj膮cego jest dobrowolne, jednak niepodanie wskazanych na stronie sklepu internetowego danych osobowych niezb臋dnych do zawarcia i realizacji Umowy sprzeda偶y lub umowy 艣wiadczenia Us艂ugi elektronicznej skutkuje brakiem mo偶liwo艣ci zawarcia tej偶e umowy.
 2. Podstaw膮 przetwarzania danych osobowych U偶ytkownika/Kupuj膮cego jest konieczno艣膰 realizacji umowy, kt贸rej U偶ytkownik/Kupuj膮cy jest stron膮 lub podj臋cie na jego 偶膮danie dzia艂a艅 przed jej zawarciem (art. 23 ust. 1 pkt 3 Ustawy o ochronie danych osobowych) lub prawnie usprawiedliwiony cel Us艂ugodawcy/Sprzedaj膮cego (art. 23 ust. 1 pkt 5 i ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych 鈥 tj. marketing bezpo艣redni w艂asnych produkt贸w lub us艂ug administratora danych).

 

IV. Prawo kontroli, dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania

 

 1. Prawo kontroli, dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. U偶ytkownik/Kupuj膮cy ma prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz ich poprawiania.
 3. Ka偶dej osobie przys艂uguje prawo do kontroli przetwarzania danych, kt贸re jej dotycz膮, zawartych zbiorach danych.
 4. U偶ytkownikowi/Kupuj膮cemu przys艂uguje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadku wymienionym w art. 23 ust.1 pkt 5 Ustawy o聽ochronie danych osobowych tj. przetwarzania danych w celach marketingowych.

 

V. Cookies

 

 1. Us艂ugodawca/Sprzedaj膮cy wykorzystuje pliki typu cookie (ma艂e pliki tekstowe, tzw. ciasteczka), kt贸re s膮 zapisywane w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika/Kupuj膮cego w聽celu uzyskiwania danych o korzystaniu ze sklepu internetowego przez U偶ytkownika/Kupuj膮cego.
 2. Pliki cookies umo偶liwiaj膮 m.in.:
  • utrzymanie sesji U偶ytkownika/Kupuj膮cego po zalogowaniu, dzi臋ki czemu brak jest konieczno艣ci odr臋bnego logowania na ka偶dej podstronie sklepu;
  • dostosowanie tre艣ci sklepu internetowego do potrzeb i zainteresowa艅 U偶ytkownika/Kupuj膮cego;
  • sporz膮dzanie statystyk odwiedzin sklepu;
  • tworzenie ankiet internetowych i zabezpieczanie ich przed wielokrotnym g艂osowaniem przez te same osoby.
 3. Informacje uzyskiwane dzi臋ki plikom typu cookie obejmuj膮 m.in. nazw臋 dostawcy us艂ug internetowych, adres IP U偶ytkownika/Kupuj膮cego, kraj pochodzenia, z kt贸rego U偶ytkownicy/Kupuj膮cy 艂膮cz膮 si臋 ze Sklepem.
 4. W ramach sklepu internetowego stosowane s膮 dwa zasadnicze rodzaje plik贸w cookies: 鈥瀞esyjne鈥 (session cookies) oraz 鈥瀞ta艂e鈥 (persistent cookies). Cookies 鈥瀞esyjne鈥 s膮 plikami tymczasowymi, kt贸re przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika/Kupuj膮cego do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wy艂膮czenia oprogramowania (przegl膮darki internetowej). 鈥濻ta艂e鈥 pliki cookies przechowywane s膮 w urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika/Kupuj膮cego przez czas okre艣lony w parametrach plik贸w cookies lub do czasu ich usuni臋cia przez U偶ytkownika/Kupuj膮cego.
 5. W wielu przypadkach oprogramowanie s艂u偶膮ce do przegl膮dania stron internetowych (przegl膮darka internetowa) domy艣lnie dopuszcza przechowywanie plik贸w cookies w聽urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika/Kupuj膮cego. U偶ytkownik/Kupuj膮cy mo偶e w聽ka偶dej chwili usun膮膰 pliki typu cookie przechowywane w jego urz膮dzeniu ko艅cowym lub zablokowa膰 mo偶liwo艣膰 ich zamieszczania w ustawieniach przegl膮darki internetowej (r贸wnie偶 w telefonie kom贸rkowym lub innym urz膮dzeniu pozwalaj膮cym na dost臋p do Internetu). Wi臋cej informacji na temat plik贸w cookies dost臋pnych jest w聽sekcji 鈥濸omoc鈥 w menu przegl膮darki internetowej.
 6. Us艂ugodawca/Sprzedaj膮cy informuje, 偶e ograniczenia stosowania plik贸w cookies mog膮 wp艂yn膮膰 na niekt贸re funkcjonalno艣ci dost臋pne na stronach internetowych Sklepu.

 

VI. Zmiana polityki prywatno艣ci

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatno艣ci mo偶e zosta膰 zmieniona przez Us艂ugodawc臋/Sprzedaj膮cego poprzez opublikowanie nowej wersji na stronie sklepu internetowego.
 2. Niniejsza wersja Polityki Prywatno艣ci obowi膮zuje od 01.01.2017.